Svara zudums asins donoru

Aloimunizētam pacientam noformēto pieprasījuma veidlapu nosūta uz specializētu laboratoriju. Smagas blakusparādības, par kurām ziņots pacientiem, kas lieto Saxenda®, ir pankreatīts aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas var būt dzīvībai bīstams , žultspūšļa slimība, nieru slimība un domas par pašnāvību.

Asins paraugu noņemšana

HLA - leikocitārie antigēni angl. Ievads Transfuzioloģijā apmācītas ārstniecības personas veic asins komponentu transfūziju pēc ārstniecības iestādē visiem transfūzijas ķēdes posmiem izstrādātām standartprocedūrām, izvērtē transfūziju efektivitāti, apkopo un analizē transfūziju blaknes, to cēloņus un novēršanas iespējas, sadarbojoties ar asins sagatavošanas iestādēm.

Ikviena transfūzijas ķēdē iesaistītā ārstniecības persona ir atbildīga par izstrādāto procedūru ievērošanu.

svara zudums asins donoru kā slim leju ļoti ātri

Ārstniecības personās, kas veic transfūziju Katrā ārstniecības iestādē asins komponentu transfūziju veic ārstniecības personas. Asins komponentu transfūzija iesaistītas ārstniecības personas ir apmācītas transfuzioloģijā.

Asins komponentu transfūzija

Katra ārstniecības iestādē ir izstrādāta procedūra asins komponentu transfūzijai. Ikviena transfūzijas ķēdē iesaistītā ārstniecības persona ir atbildīga par izstrādāto procedūru ievērošanu un par to, lai recipients savlaicīgi saņemtu nepieciešamos asins komponentus vajadzīgajā daudzumā.

Informācija par telpām Asins komponentu transfūziju veic atbilstošās telpās un darba vidē, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības. Pacienta informēšana Visos gadījumos izņemot neatliekamas situācijas pacientam pirms pārliešanas sniedz izsmeļošu informāciju par asins komponentu transfūzijas riskiem, ieguvumiem, alternatīvām ārstēšanas iespējām. Pediatrijas praksē informē bērna vecākus un saņem piekrišanu transfūzijai.

Klientu apkalpošana

Transfūzijas ordinēšana. Ārsts izvērtē asins komponentu pārliešanas nepieciešamību, ņemot vērā slimības diagnozi, hemoglobīna līmeni, trombocītu skaitu, izmaiņas koagulogrammā un citus rādītājus piemēram, vecumu, dzimumu, utt.

Indikācijas transfūzijai dokumentē slimības vēsturē, norādot arī nepieciešamo asins komponentu veidu svara zudums asins donoru to daudzumu. Ja asins komponents nepieciešams pārliešanai pēc vitālām indikācijām, to norāda pieprasījumā un telefoniski informē asins kabinetu. Pacienta identifikācija 6. Katrā ārstniecības iestādē nosaka pacientu identifikācijas kārtību. Pacienta identifikāciju veic divi medicīnas darbinieki. Asins paraugu sagatavošana Katrā ārstniecības iestādē izstrādā asins paraugu sagatavošanas un marķēšanas kārtību.

Related Content

Ja asins paraugu sagatavošanu veic laikā, kad tiek veikta šķīdumu infūzija, paraugu sagatavošanai izmanto citu vēnu. Ja tas nav iespējams, atvieno transfūziju sistēmu, un paņem asins paraugu no pacienta vēnas. Ja nepieciešams veikt pilnu asins imūnhematoloģisko izmeklēšanu un asins saderības testu, sagatavo divus asins paraugus. Ja nepieciešami tikai asins saderības testi, bet pilnā imūnhematoloģiskā izmeklēšana jau veikta, sagatavo vienu asins paraugu bez antikoagulanta. Aloimunizētiem pacientiem eritrocītu masas tālāk tekstā — EM pārliešanas nepieciešamības gadījumā specializētai imūnhematoloģiskai laboratorijai sagatavo svara zudums asins donoru asins paraugus vienu ar antikoagulantu EDTA, otru — bez antikoagulanta.

Asins paraugu marķēšana: 7.

Satura rādītājs

Paraugus saskaņā ar ārstniecības iestādē izstrādāto kārtību, marķē pacienta klātbūtnē persona, kas tos sagatavojusi.

Kategoriski aizliegts marķēt stobriņus pirms asins parauga sagatavošanas.

svara zudums asins donoru labākais novājēšanas fons

Parauga marķējumā obligāti norāda pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu jaundzimušajiem — personas koda pirmo daļuABO asins grupu, parauga sagatavošanas datumu un laiku.

Parauga marķējumā norādīto asins grupu nosaka pacienta klātbūtnē.

Arī tu vari izglābt dzīvību!

Marķējumā noteikti norāda slimības vēstures Nr. Dokumentā identificē personu, kura sagatavojusi asins paraugu. Asins paraugus kopā ar pavaddokumentu nosūta uz laboratoriju tūlīt pēc to sagatavošanas.

svara zudums asins donoru varš starpzoles svara zudumu

Noformētu asins komponentu pieprasījumu skat. Uz laboratoriju nosūta noformētu pacienta asins karti.

svara zudums asins donoru svara zuduma nozares mērķa tirgus

Aloimunizētam pacientam noformēto pieprasījuma veidlapu nosūta uz specializētu laboratoriju. Asins komponentu pieprasīšana Katra asins komponenta pieprasījumu dokumentē īpašā veidlapā, ko paraksta ārsts, kurš pieprasījis asins komponentu. Veidlapā ietver: 8.

Asins komponentu pieprasījums ārkārtas situācijās: 8. Asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana 9.

svara zudums asins donoru kā slaids windows 10 iso

Asins saderības testiem izmanto pacienta venozo asins paraugu un donora asins paraugu no EM plastiskā maisa caurulītes segmenta. EM devu, ko izsniedz asins kabinets, laboratorijā nogādā transportēšanas konteinerā. Asins saderības testus no sākuma līdz beigām sākot no segmenta atdalīšanas un marķēšanas veic viens un tas pats laboratorijas speciālists, kas, beidzot laboratorisko izmeklēšanu, izvēlas atbilstošas ABO un Rh D asinsgrupas EM, noformē pacienta asins kartes D daļu un marķē EM devu ar attiecīgu uzlīmi.

Uzlīmē norāda pacienta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus vai personas kodu, ABO un Rh D asins grupu, slimības vēstures Nr. Saskaņā ar iestādē izstrādāto kārtību, medicīnas darbinieks saderināto EM nogādā pieprasītājam. Aloimunizētam pacientam EM saderina specializētā laboratorijā, izvēloties antigēnnegatīvas asinis attiecīgā eritrocitāro antigēnu sistēmā.

Asins komponentu izvēle transfūzijai EM izvēle.