Svara zudums spring hill tn

Kriminālprocesos noteiktās veterinārmedicīnas ekspertīzes tiek veiktas, lai atrisinātu jautājumus pārkāpumu izmeklēšanā, kas saistīti ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nelikumīgām medībām, aizsargājamo dzīvnieku iznīcināšanu, apdraudēto savvaļas dzīvnieku tirdzniecības noteikumu neievērošanu un citos ar dzīvnieku aizsardzības noteikumu pārkāpumiem saistītos gadījumos Krimināllikums, , Kriminālprocesa likums, Intravaskulārā ultrasonoskopija. Fibrocistisko krūts slimību uztura terapijas iespējamiem mehānismiem nav pietiekamu efektivitātes pierādījumu.

Tumši rozā plakani-apaļīgi iespaidīgi augļi svarā līdz gramiem. Mīkstums blīvs, salds. Augļi plakani apaļi, dzeltenīgi-oranži ar rozā sārtojumu un svītrojumu. Ļoti garšīgi, medus saldi. Augstums ap 2 metri. Augļi plakani apaļīgi, nedaudz riboti, gaļīgi, sulīgi, zaļi ar sarkanām, oranžām un tumši zaļām svītrām svarā līdz gramiem. Audzēt ieteicams ar 2 galotnēm.

Augļi garšīgi, saldi, gaļīgi, līdz g. Ļoti izskatīgi. Auga augstums 1,7 m. Audzē ar 2 galotnēm. Plūmveidīgi augļi ar deguntiņu dzeltena krāsā ar tumši violeto, brūnu un oranžo svītrojumu svarā līdz gramiem. Parasta garša pēc manām domām, taču par gaumi nestrīdās. Audzēšanas īpatnība — neizlaust pazares — no katras gandrīz uzreiz ir ziedošais ķekars, katrā atstāt pa vienam ķekaram ar lapām. Tāpēc ražīga, ja izņemt paduses, tad būtisks ražas zudums. Kolekcijas rota.

Leģendāra škirne no Semipalatinskas Krievija. Vidēja agrs. Auga augstums ap 1,5 metriem. Ļoti stingrs, spēcīgs stiebrs. Audzēt ar 2 galotnēm. Augļi aveņu rozā krāsā, svarā līdz — gramiem var būt arī līdz gramiemļoti garšīgi 26 Zebra Volta Vidēji vēla šķirne. Augļi lieli, massa grami, dzelteni- oranži ar zaļām svītrām.

Ļoti galīgi, maz sēklu. Pilnīgi nogatavota augļa garša salda. Augstums ap 1,5 metriem. Augstums 1,3 — 1,5 metri. Augs ar biezu lapojumu.

Augļi gaļīgi, lieli, ovāli- sirdsveidīgi ar tumšu krāsojumu. Massa līdz gramiem. Pielietojums salātiem. Ražīga šķirne. Augstums 1,8 2,2 metri.

Vidēji vēla. Augļi plakani apaļi svarā — grami. Dzelteni ar aveņu svītrojumu. Bifšteka tipa. Ļoti skaista šķirne. Augļi apaļīgi, nedaudz plakani, massa 50 — grami. Izvērtējot novājēšanu masāža un ķermeņa ietīšana un triptofāna attiecību, secinājām, ka visvairāk neaizvietojamās aminoskābes triptofāna 2.

Ar speciālo papildbarību ēdinātu gliemeţu gaļā 2. Adeyeye, E. Amino acid composition of three different types of land snails consumed in Nigeria. Food chemistry. Waste yield, Proximate and mineral Composition of three different types of land snail found in Nigeria. International Journal of Food Science and Nutrition. Observations regarding the physical and chemical composition of the meat from the Helix pomatia snail. Journal Lucrări stiintifice Medicină Veterinară. Chemical composition of the meat of Helix pomatia L.

Roczniki Naukowe Zootechniki. Selected features of vineyard snails shell, their movement and physicochemical composition of foot meat. An important place among them is taken by periodontitis or periodontal disease which, as it is known, is an inflammation of the periodontal tissue.

A change of bacterial spectrum in the mouth cavity is considered as one of the factors causing periodontitis in dogs. It should be noted that we were interested in the question of whether the shift in bacterial spectrum of the oral cavity in dogs developing periodontitis, such changes were observed in the himus of duodenum?

Because the opinion that duodenal himusam be virtually sterile. We can conclude that the development of periodontitis in dogs, oral cavity, the frequency of detection of Gram-positive bacteria is growing faster than it is with Gram-negative bacteria. By contrast, himus of duodenum Gram-positive and Gram-negative bacteria in the presence of frequency remains relatively consistent across all stages of development of periodontitis.

However, when comparing overall Gram-positive and Gram-negative bacteria in the detection of frequency changes in the mouth and himus of duodenum dogs with different stages of development of periodontitis, it is concluded that this change in trend is broadly similar to the mouth and himus of duodenum.

Ievērojamu vietu starp tām ieľem periodontīts vai periodontālā slimība, kas, kā zināms, ir periodontālo audu iekaisums Ramseier et al. Ir pierādīts, ka gremošanas trakts uzreiz pēc suľa piedzimšanas ir praktiski sterils. Jau ar pirmajām postnatālās dzīves dienām tas tiek strauji kolonizēts ar daţādām baktērijām, kuru skaits kļūst stabils kucēna atšķiršanas laikā vai tūlīt pēc tās Buddington, ; Baillon, Marshall-Jones, Ir pētījumi, ka mikrofloras spektra izmaiľas kādā no gremošanas trakta daļām var izraisīt izmaiľas pārējās tā dāļās.

Konstatēts, ka pasliktināts mutes dobuma klīniskais stāvoklis un izmainīts tā mikrobiālais fons var izmainīt zarnās konstatēto mikrofloras spektru, tādejādi 57 58 palielinot dzīvnieka uzľēmību pret daţādiem gremošanas trakta traucējumiem Baillon, Marshall- Jones, Uzskata, ka viens no periodontīta izraisošiem faktoriem suľiem, ir bakteriālā spektra izmaiľas mutes dobumā Byrne et al.

Parādīts, ka mutes dobumā līdzsvarā sadzīvo gan gramnegatīvā, gan grampozitīvā mikroflora, taču, attīstoties periodontītam, šis līdzsvars var tikt izjaukts Harvey, ; Byrne et al.

Literatūrā minēts, ka periodontīta pirmajās pakāpēs mutes dobumā dominē grampozitīvā mikroflora, bet smagākajās attīstības pakāpēs tā nomainās uz gramnegatīvo Harvey, ; Lovegrove, Kas attiecas uz divpadsmitpirkstu zarnu, tad uzskata, ka suľiem tūlīt pēc dzimšanas un arī turpmākajā dzīves laikā tievajās zarnās, tai skaitā divpadsmitpirkstu zarnā esošās baktērijas, iekļūst tur caur mutes dobumu un tālāk caur kuľģi. Parādīts, ka praktiski vesela pieauguša suľa gastrointestinālā traktā sastopamas aptuveni baktēriju sugu gan nepatogēno, gan potenciāli patogēno, kas parasti ir līdzsvarotās savstarpējās attiecībās Baillon, Marshall-Jones, Literatūrā ir dati, ka, izmainot dzīvniekam barību, būtiski var izmainīties arī tievo zarnu mikroflora.

Autori parādījuši, ka pieaugušiem dzīvniekiem baktērijas tievo zarnu sākuma posmā, tātad arī divpadsmitpirkstu zarnā, nonākušas galvenokārt ar slikti sasmalcinātu sauso barību Buddington, ; Baillon, Marshall-Jones, Mūsu darba mērķis bija izpētīt mikrofloras spektra izmaiľas mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem attīstoties periodontītam.

Kopumā pētījumā iekļauti daţāda vecuma un dzīvmasas suľi. Jāuzsver, ka šajā pētījumā tika iekļauti tikai tie dzīvnieki, kuriem pēc klīniskās izmeklēšanas rezultātiem tādi vispārējā veselības stāvokļa pamatrādītāji kā pulss, elpošana un ķermeľa temperatūra bija fizioloģiskās normas robeţās.

Turpmāk visiem suľiem veicām mutes dobuma svara zudums spring hill tn, smaganu, zobu un alveolārā kaula detalizētu izmeklēšanu. Lai precizētu konkrēto periodontīta attīstības pakāpi, vadījāmies pēc P. Rawlinsona izstrādātajiem periodontīta attīstības pakāpju kritērijiem smaganu iekaisums, smaganu atkāpšanās, zoba aplikums, zobakmens lielums, zobu kustīgums, alveolārā kaula noārdīšanās.

Lai noteiktu bakterioloģisko spektru mutes dobumā praktiski veseliem suľiem un dzīvniekiem ar daţādām periodontīta attīstības pakāpēm, paraugus no mutes dobuma ieguvām, izmantojot sterilus bakterioloģiskos kociľus. Paraugs tika ľemts no apakšţokļa un augšţokļa laterālās virsmas smaganu rievas rajonā. Bakterioloģiskos paraugus no divpadsmitpirkstu zarnas himusa ieguvām caur iegriezumu zarnas sieniľā, ievadot zarnas lūmenā sterilu bakterioloģisko kociľu un pavirzot to cm piloriskā sfinktera virzienā.

Bakterioloģiskie paraugi ievietojot ledus tvertnē daţu stundu laikā tika nogādāti Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra Zemgales reģionālajā laboratorijā. No iesūtītajiem paraugiem izaugušās baktēriju kolonijas tika atdalītas, vairākkārtīgi sējot tās uz asins agara barotnēm, un pēc tam diferencētas, izmantojot API testu.

A attēlu un gramnegatīvo skatīt 1. B attēlu baktēriju identifikācijas dinamiku mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem ar daţādām periodontīta attīstības pakāpēm atspoguļota 1. Grampozitīvo A un gramnegatīvo B baktēriju skaita izmaiľas mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem ar daţādām periodontīta attīstības pakāpēm Figure 1.

Gram-positive and Gram-negative bacterial species comparison of the number in the mouth and himus of duodenum of dogs with different periodontitis development stages p. A un B attēls. Konstatējām, ka mutes dobumā grampozitīvo baktēriju skaits 1.

A attēls suľiem ar pirmo, trešo un ceturto periodontīta attīstības pakāpi bija vienāds - trīs baktēriju sugas. Bet suľiem ar otro periodontīta pakāpi konstatēto grampozitīvo baktēriju 59 60 skaits mutes dobumā bija vislielākais septiľas svara zudums spring hill tn. Savukārt divpadsmitpirkstu zarnas himusā grampozitīvām baktēriju sugām līdz periodontīta otrai attīstības pakāpei bija raksturīga to skaita palielināšanās, bet periodontīta trešajā un ceturtajā attīstības pakāpē grampozitīvo baktēriju sugu skaitam duodēnā bija tendence atkal samazināties tas palika tāds kā suľiem, kuriem periodontīts netika konstatēts skatīt 1.

A attēlu. Attiecībā uz gramnegatīvo baktēriju sugu skaita dinamiku mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem ar periodontītu konstatējām, ka sugu skaita pieaugšana vai samazināšanās tendence arī gramnegatīvām baktērijām bija visumā līdzīga skatīt 1.

B svara zudums spring hill tn. Gramnegatīvo baktēriju sugu skaits mutes dobumā suľiem bija lielāks nekā divpadsmitpirkstu zarnas himusā, izľemot suľiem ar trešo periodontīta attīstības pakāpi. Tādiem dzīvniekiem gan mutes dobumā, gan divpadsmitpirkstu zarnas himusā konstatēja tikai divas baktēriju sugas.

Visumā gramnegatīvo baktēriju sugu skaita izmaiľas mutes dobumā mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā visumā bija līdzīgas pieaugot vai samazinoties kopējam gramnegatīvo baktēriju sugu skaitam mutes dobumā tādas izmaiľas bija novērotas arī divpadsmitpirkstu zarnā skatīt 1.

Līdzīgus izmeklējumus mums literatūrā neizdevās atrast, tāpēc nevaram atbildēt uz jautājumu vai šāda tendence novērojama arī citos pētījumos.

  • Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Animals. Health. Food Hygiene. - PDF Free Download
  • Labākais veids kā maksimizēt tauku dedzināšanu

Uz jautājumu, kāpēc raksturīga tieši šāda grampozitīvo baktēriju dinamika mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnā suľiem ar periodontītu daţādās attīstības pakāpēs, šobrīd ir grūti atbildēt.

Tam nepieciešami turpmāki padziļināti pētījumi. Arī literatūras datu analīze līdz šim svara zudums spring hill tn nav devusi atbildi. Līdzīga tendence bija raksturīga arī kopējam grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju sugu konstatēšanas bieţumam mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem ar daţādām periodontīta attīstības pakāpēm 2.

Pieaugot konkrēto baktēriju sugu sastopamības bieţumam mutes dobumā, tās attiecīgi pieauga arī divpadsmitpirkstu zarnas himusā un otrādi. Visvairāk baktēriju sugu gan mutes dobumā, gan divpadsmitpirkstu zarnas himusā konstatējām suľiem ar otro periodontīta attīstības pakāpi attiecīgi mutes dobumā trīspadsmit, bet divpadsmitpirkstu zarnas himusā vienpadsmit baktēriju sugas.

Turklāt, kā redzams 2. Tas arī saprotams, jo daļa baktēriju acīmredzot tikusi iznīcināta suľiem kuľģī, kas ar savu stipri skābo dabisko intragastrālo vidi ir aizsargbarjera Baillon, Marshall-Jones, Kopumā redzam, ka suľiem attīstoties periodontītam, mutes dobumā grampozitīvo baktēriju sugu skaita izmaiľas ir lielākas salīdzinot ar gramnegatīvo baktēriju skaitu izmaiľām.

Savukārt, divpadsmitpirkstu zarnas himusā grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju sugu skaita izmaiľas visās periodontīta attīstības pakāpēs paliek nosacīti līdzīgas. Tomēr, salīdzinot kopējo grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju sugu skaita izmaiľu tendences mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem ar daţādām periodontīta attīstības pakāpēm konstatējām, ka tas bija visumā līdzīgas mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā.

Baktēriju skaita izmaiľas mutes dobumā un divpadsmitpirkstu zarnas himusā suľiem svara zudumu apmācība daţādām periodontīta attīstības pakāpēm.

Figure 2. Found in bacterial species comparison of the number in the mouth and himus of duodenum of dogs with different periodontitis development stages. Attēlos 1. Mutes dobumā grampozitīvo baktēriju sugu skaita izmaiľas suľiem pie daţādām periodontīta attīstības pakāpēm norit nedaudz krasāk nekā gramnegatīvajām baktērijām. Divpadsmitpirkstu zarnas himusā attīstoties periodontītam grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju sugu skaits atrodas nosacītā līdzsvarā.

Pieaugot vai samazinoties konkrēto grampozitīvo vai gramnegatīvo baktēriju sugu skaitam mutes dobumā suľiem daţādās periodontīta attīstības pakāpēs, līdzīga izmaiľu tendence novērojama attiecīgi arī divpadsmitpirkstu zarnas himusā. Baillon, M. Enteropathogenic bacteria in cats and dogs. The worldvide journal for the companion animal veterinarian. Postnatal changes in bacterial populations in the gastrointestinal tract of dogs. Progression of chronic periodontitis can be predicted by the levels of Porphyromonas gingivalis and Treponema denticola in subgingival plaque.

Case, L. Dental Health and Diet. Third Edition. A Resource for Companion Animal Professionals. Veterinary Dentistry. Saunders Company. Dental plaque revisited: bacteria associated with periodontal disease.

J N Z Soc Periodontol. Periodontal disease. Periodontal disease burden and pathological changes in organs of dogs. Identification of pathogen and hostresponse markers correlated with periodontal disease.

The trial involved 60 cross ROSS broiler chickens divided in three groups. All chickens were fed with commercial basic feed, nutrition value conforms cross ROSS regalement. Feed ration of the first group chickens was supplemented with additive - JA in dry form in 0. Two birds from each group were slaughtered at trial beginning in 7 th, further - 28 th and 42 nd days of age.

Tissue samples from the duodenum and ileum of each chicken were histo-morphologically examined to determine the villi heights, thickness of lamina propria and epithelium, crypt depths. Supplement of JA dry form inclusion in basic feed did not change the broiler chicken performance in first and second groups compared with control. At the same time in villi mucosa of ileum kā sadedzināt augšstilbu taukus mēnesī these chickens inflammation was observed starting from 28 th day of age and continued to till 42 th day.

These results confirm that feed supplemented with JA in dry form in 0. IEVADS Pēdējos gadu desmitos kā barības piedevas tiek lietoti probiotiķi, prebiotiķi, fermenti, barības paskābinātāji, antioksidanti un daţādas augu piedevas Ertas et al. Prebiotiķi ir barības sastāvdaļa, kas kuľģa-zarnu traktā netiek sagremoti, bet tos savai augšanai un attīstībai izmanto gremošanas traktā noteikta kolonizējoša mikroflora, pozitīvi ietekmējot saimnieka organismu Gibson, Roberfroid, Lielākās prebiotiķu grupas pārstāvji putnu barības devās ir oligosaharīdi: frukto oligosaharīdi Biggs et al.

Vissvarīgākā ir to antagonistiskā, konkurējošā darbība attiecībā uz patogēnajiem mikroorganismiem, fermentu darbības veicināšana, amonjaka un fenola produktu reducēšana, kā arī kolonizācijas rezistences paaugstināšana. Viens no plašāk lietotajiem prebiotiķiem ir inulīns Dzelzenne et al. Pētījuma uzdevums bija noskaidrot optimālo topinambūra sausā pulvera piedevas devu broileru cāļu ēdināšanā, pētot gremošanas trakta morfofunkcionālo statusu un antimikrobiālā peptīda defensīna ekspresiju.

Visi putni kā pamatbarību PB saľēma vecumam atbilstošu SIA Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcas raţoto komerciālo barību. Izmēģinājuma laikā, no 7. Katrā izmēģinājuma grupā pieciem cāļiem 7, 28 un 42 dienu vecumā tika veikta kontrolkaušana gremošanas trakta histoloģisko izmeklējumu veikšanai. Kontrolkaušana atbilda barības maiľas periodam cāļu ātras augšanas un attīstības nodrošinājumam.

Histoloģiskie izmeklējumi. Histoloģiskajiem izmeklējumiem paraugi tika ľemti no duodenum un ileum vidusdaļas. Antimikrobā proteīna klātbūtni gremošanas trakta audos konstatēja ar biotīna streptavidīna imūnhistoķīmiskās metodes palīdzību Hsu et al. Nespecifisko antivielu saistīšanai10 min lietoja serumu ml destilēta H2O un 0. Audu paraugu morfometriskā analīze.

Mērītas tika 10 blakus esošās, vertikāli orientētās bārkstiľas un kriptas. Morfometriskajā analīzē tika ietverti bārkstiľu augstuma no bārkstiľas galotnes līdz kriptas savienojumamgļotādas un zemgļotādas biezuma bārkstiľu un lamina propria un kriptu dziļuma invaginācijas dziļums starp blakus bārkstiľām mērījuma rezultāti, kas iegūti pēc Bird un līdzautoru aprakstītās metodikas.

Statistiskā analīze. Četrdesmit divu dienu veciem cāļiem perēkļveida iekaisuma šūnu infiltrāciju lamina propria saistaudos vērojām kā duodenum, tā ileum daļā tikai G3 grupas dzīvniekiem. Kontroles grupas GK putniem 42 dienu vecumā konstatējām iekaisuma procesu ileum bārkstiľu epitēlijā.

Morfometriskajos mērījumos GK grupas broileriem duodenum bārkstiľu garums mainījās no ± µm 7 dienu vecumā līdz ± µm 42 dienu vecumā. Būtiskas atšķirības zarnu bārkstiľu garumos 28 un 42 dienu vecumā starp izmēģinājuma grupu G2 un G3 putniem nenovērojām. Gremošanas trakta ileum bārkstiľu garums kontroles GK grupas putnu mainījās no ± µm 7 dienu vecumā līdz ± µm 42 dienu vecumā, G2 grupas putniem - no ± 6. Β-defensīna 3 BD3 ekspresija gremošanas trakta duodenum un ileum daļās tika novērota perekļveidīgi.

BD3 ekspresija duodenum epitēlijā GK cāļu gremošanas traktā Salīdzinot BD3 ekspresiju GK gremošanas trakta ileum epitēlijā 7.

Izmēģinājuma grupās G2 un G3, defensīna ekspresija duodenum epitēlijā Salīdzinot defensīna ekspresiju gremošanas trakta ileum daļas epitēlijā putnu grupā, kas barības piedevā saľēma 0. Izēdinot topinambūra pulvera koncentrātu 0. Saľemot ilgstoši līdz Kā norāda Bar-Shira un Friedmanlimfocītu infiltrācija broilercāļu zarnu epitēlijā un saistaudos lamina propria notiek pēc zarnu imūnsistēmas saskares ar komensālo mikrofloru un fizioloģiski raksturojas ar nelielu, pārejošu iekaisumu.

Īsākas bārkstiľas un dziļākas kriptas liecina par intensīvu gremošanas trakta gļotādas epitēlija maiľu Miles et al. Dibner un Rishards norāda, ka putnu kuľģa zarnu trakta epitēlijs ir augsti specializēti audi ar ļoti intensīvu šūnu maiľu un īsu šūnu dzīves laiku.

Zarnu epitēlija šūnas regulē zarnu imūno atbildi Hase, Ohno, un defensīni ir vieni no antimikrobiālo peptīdu lielākajām grupām Lehrer, Ganz, Pielietojot sauso topinambūra pulvera koncentrātu devās gan 0. Turpinot inulīna izēdināšanu līdz Bar-Shira, E. Effect of several oligosaharides on growth performance nutrient digestibilities and caecal microbiol populations in young shicks.

Poultry Science, ; Bird, A. Jejunal glucose absorbtionis enhanced by epidermal growth factorin mice. Yhe effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary, digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science, ; Dibner, J. The digestive system: Challenges and opportunities. Inulin and oligofructose modulate lipid metabolism in animals: Review of biochemical events and future prospects.

British J. The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition, ; 67 Hajati, H. The Application of Prebiotics in Poultry Production. The use 5. American Journal of clinical pathology, ; 75, 6, Kiernan J. Histological and histochemical methods. Scion Publishing Ltd.

Antimicrobial peptides in mammalian and insect host defense. Curr Opin Immunol, ; Li, X. Effect svara zudums spring hill tn antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantative morphology.

Poultry Sci, ; Newman, E. Feeds with antibiotic growth promoters. The oligosaharide alternative. Biotechnology responds. In Biotechnology in the Feed Industry. Altech s 14 th Annual Symposium. Lyons TP. R Response to dietary wheat bran in the exocrine pancreas and intestine of rats. Journal of Nutrition, ; Sheskin, D. Int J Urol. Wang, H. Spring18 4 : Wang, LD, Zhou, Q. Cilvēka esophageal pirmsvēža bojājumu iejaukšanās un novērošana Henanā, ziemeļu Ķīnā, kas ir augsts barības vada vēža izplatības apgabals.

Gan To Kagaku Ryoho ; 29 Suppl 1: Wang, L. Wang, P. Phila Pa ; 3 8 : Wang, Q. Association starp zaļās tējas uzņemšanu un koronāro artēriju slimību ķīniešu populācijā. J ; 74 2 : Wang, ZM, Zhou, B. Watanabe, I. Zaļā tēja un pneimonijas nāve Japānā : Ohsaki kohortas pētījums.

Wen, W. Ķīniešu vīrieši. Prev Control ; 3 3 : Westphal, L. Dubultakls, placebo kontrolēts Fertilityblend pētījums: uztura bagātinātājs sieviešu auglības uzlabošanai. Clin Exp. Wightman, E. Wilkens, L. Riska faktori apakšējo urīnceļu vēža gadījumā: kopējā šķidruma patēriņa, nitritu un nitrozamīnu nozīme un izvēlētie pārtikas produkti.

Williamson, G. Pārskats par zaļās tējas, izoflavonu un alvejas piedevu efektivitāti, pamatojoties uz randomizētiem kontrolētiem pētījumiem. Pārtikas funkcija.

Wu, A. Phila ; 5 3 : Wu, H. Wu, M. Int J Cancer ; 8 : Wu, S. Shi, Y. Tējas patēriņa saistība ar urīnpūšļa vēža risku: metaanalīze. Āzija Pac. Wu, Y. Vides un ģenētisko faktoru un prostatas vēža gadījumu kontroles pētījums Guangdongā. Zhonghua Yu Fang Yi. Za Zhi. Xiao, J. Epidemioloģiskais pētījums par saistību starp zaļās tējas uzņemšanu un taukaino aknu slimību ķīniešu valodā.

Ķīnas sabiedrības veselība ; Xu, H. Xu, Y. Intervences pētījums ar zaļo tēju uz primāro aknu vēža augsta riska populāciju ķīniešu valodā. Cancer Res Prev Treatment ; Yang, C. Asins un urīna līmenis tējas katekīnos pēc dažādu zaļās tējas daudzuma uzņemšanas brīvprātīgajiem. Tējas polifenolu antioksidatīvās un pretkancerogēnās aktivitātes. Yang, H. Labvēlīga katekīna bagātīgās tējas un inulīna ietekme uz pieaugušo ķermeņa svaru.

Yang, T. Ķīniešu tējas hipoholesterolēmiskā iedarbība. Pharmacol Res35 6 : Yellapu, R. Yian LG. Gadījuma izpēte par zaļās tējas maisiņu kā sekundāro pārsēju efektivitāti, lai kontrolētu sēnīšu krūts vēža brūces. Singapūra Nurs J ; Yoon, J. Epigallocatechingallate uzlabo pinnes cilvēkiem, modulējot intracelulāros molekulāros mērķus un inhibējot P. Invest Dermatol. Yoto, A. L-teanīna vai kofeīna lietošanas ietekme uz asinsspiediena izmaiņām fizikālā un psiholoģiskā stāvoklī.

Physiol Antropols. Yu, G. Zaļās tējas patēriņš un kuņģa vēža risks: populācijas gadījumu kontroles pētījums Šanhajā, Ķīnā. Cancer Causes Control svara zudums spring hill tn 6 6 : Yuan, Y. Kohortas pētījums par zaļās tējas dzeršanu aknu slimībā ķīniešu valodā. Prakse Prev Med ; Zhang, M.

Zaļā tēja un krūts vēža profilakse: gadījumu kontroles pētījums Dienvidaustrumu Ķīnā. Carcinogenesis28 5 : Sēņu un zaļās tējas uztura devas samazina krūts vēža risku ķīniešu sievietēm. Int J Cancer ; 6 : Zhang, Z. Chin Med J Engl. Epidemioloģisks pētījums par zaļās tējas izmantošanu, lai novērstu aknu vēzi ķīniešu valodā. GuangXi Prev Med ; 1: Zheng, J. Zaļā tēja un melnās tējas patēriņš un prostatas vēža risks: izpētes pētījumu izpētes metaanalīze. Cancer ; 63 5 : Zhou, Y. Zaļā svara zudums spring hill tn un kuņģa vēzis risks: epidemioloģisko pētījumu metaanalīze.

Kofeīna metaboliskā iedarbība cilvēkiem: lipīdu oksidēšanās vai bezjēdzīga riteņbraukšana? Am J Clin Nutr ; Zaļās tējas katekīni Camellia sinensis in vitro kavē liellopu un cilvēka skrimšļu proteoglikānu un II tipa kolagēna degradāciju. J Nutr ; Zaļās tējas polifenola epigallokatīngallāts inhibē IL-1 beta inducēto aktivitāti un ciklooksigenāzes-2 un slāpekļa oksīda sintāzes-2 ekspresiju cilvēka kondrocītos.

Free Radic Biol Med Eur J Cancer Prev ; Ali M, Afzal M. Spēcīgs trombīna inhibitors stimulēja trombocītu tromboksāna veidošanos no neapstrādātas tējas. Prostaglandīni Leukot Med ; Amerikas Pediatrijas akadēmija. Zāļu un citu ķimikāliju pārnešana pienā. Pediatrics ; J Physiol Gastrointest. Liver Physiol ; GG Kofeīna iedarbība intravenozi ievadīta intravenozi ievadītā adenozīna izraisītā koronāro hemodinamiku pacientiem ar koronāro artēriju slimību.

Use tab to navigate through the menu items. Augļi sarkani, svars līd 1 kg. Ar lielisku garšu.

Am J Cardiol ; Trombocītu agregācijas inhibēšana un atcelšana ar metilksantīniem. Thromb Diath Haemorrh ; Kofeīna uzņemšanas un Parkinsona slimības riska perspektīvais pētījums vīriešiem un sievietēm. Process Ann Mtg Am Neiroloģiskā Asn. Boston, MA: Oktobris: 42 abstrakts Kafijas patēriņa ietekme uz acs iekšējo spiedienu. Ann Pharmacother Bara AI, miežu EA. Kofeīns astmai. Kofeīna eliminācijas traucējumi disulfirāmā normālos indivīdos un alkohola atgūšana.

ELAP Vidzemes Ziņu portāls

Clin Pharmacol Ther Kofeīna un efedrīna lietošanas ietekme uz anaerobās fiziskās slodzes sniegumu. Med Sci Sports Exerc Masveida katecholamīna atbrīvošanās no saindēšanās ar kofeīnu.

JAMA ; Cilvēka prostatas vēža ķīmiskā aizture, lietojot zaļās tējas katekīnus perorāli brīvprātīgajiem ar augstas kvalitātes prostatas intraepithelial neoplaziju: provizorisks ziņojums no viena gada principa pierādījuma. Svara zudums spring hill tn Res ; Bonkovsky HL. Hepatotoksicitāte, kas saistīta ar Ķīnas zaļās tējas piedevām Camellia sinensis.

Ann Intern Med ; Tējas un kafijas pagatavošana nav uztura avoti K-1 vitamīnam filokinonam. J Am Diet Assoc ; Mātes kofeīna patēriņa asociācija ar augļa augšanas samazināšanos. Am J Epidemiol ; Bradley Pharmaceuticals. Veregen parakstīšanas informācija. Zāles grūtniecības un zīdīšanas periodā. Farmakodinamiskā mijiedarbība starp kofeīnu un fenilpropanolamīnu.

Bushman JL. Zaļā tēja un vēzis cilvēkiem: literatūras apskats. Nutr Cancer ; Kofeīna izraisīta sirds aritmija: neatpazīstams veselības pārtikas produktu risks. Med J Aust Cao Y, Cao R. Angiogenesis kavē dzerot tēju.

Nature ; Perorālo antikoagulantu ilgstoša lietošana un lūzumu risks. Arch Intern Med Hinolonu ietekme uz kofeīna izvietojumu. Clin Pharmacol Ther ; Zaļā tēja patēriņa un rezistences apmācības ietekme uz ķermeņa sastāvu un atpūtu vielmaiņas ātrumā sievietēm ar lieko svaru vai aptaukošanos. J Med Food. Carrillo JA, Benitez J. Klīniski nozīmīga farmakokinētiska mijiedarbība starp uztura kofeīnu un zālēm. Clin Pharmacokinet Kofeīna ietekme uz attīstību un uzvedību bērnībā un bērnībā: publicētās literatūras apskats.

Food Chem Toxicol ; Chan, H. Augu patēriņa ietekme uz laiku, ārstējot varfarīna terapiju pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju. Chantre P, Lairon D. Nesenie zaļās tējas ekstrakta AR25 Exolise rezultāti un tās darbība aptaukošanās ārstēšanai.

Phytomedicine ; 9: Termiski atgriezenisks zaļās tējas katechīna gēls vietējai lietošanai hroniskā periodontīta gadījumā: 4 nedēļu ilgs klīniskais pētījums. Čiu KM. Kalcija bagātinātāju efektivitāte kaulu masā sievietēm pēcmenopauzes periodā. Zaļās tējas katekīna ietekme uz polimorfonukleāro leikocītu 5'-lipoksigenāzes aktivitāti, leikotriēna B4 sintēzi un nieru bojājumiem diabēta žurkām.

Ann Nutr Metab Perorālas epigallokatehela galāta ietekme uz nikardipīna farmakokinētiku žurkām. Arch Pharm Res. Zaļās tējas polifenols - - epigallokatehīna galāts vājina beta-amiloidu izraisīto neirotoksicitāti kultivētos hipokampu neironos. Life Sci ; IQP-GC samazina ķermeņa svaru un ķermeņa tauku masu: randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums. Phytother Res. Hipokalēmija un zaļās tējas dzeršana: literatūras apskats un ziņojums 2 gadījumos.

BMJ lieta Rep. Chou T. Pamosties un smaržojiet kafiju. Kofeīns, kafija un medicīniskās sekas. West J Med ; Zaļās tējas katekīnu farmakokinētiskie pētījumi mātes plazmā un augļos laimīgs novājēšanu. J Pharm Sci Perorālas epigallokateīna galāta ietekme uz verapamila orālo farmakokinētiku žurkām.

Biopharm zāļu lietošana. Apoptozes indukcija ar zaļās tējas katekīniem cilvēka prostatas vēža DU šūnās. In vivo viltošana: lieko šķidruma uzņemšana izraisa viltus negatīvus marihuānas un kokaīna urīna testu rezultātus. J Anal Toxicol ; Pirmsdzemdību tējas patēriņš un anencephaly un spina bifida riski. Ann Epidemiol ; IB fāzes randomizēts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts, polifenona E devas palielināšanas pētījums sievietēm ar hormonu receptoru negatīvu krūts vēzi. Vēzis Prev Res Phila.

Zaļās tējas ekstrakts stokā termogēnu: vai tas aizstās efedru? Altern Comp Ther ; 6: Melnās un zaļās tējas patēriņam smēķēšanas veseliem indivīdiem neietekmēja iekaisumu, hemostāzi un endotēlija marķierus. Eur J Clin Nutr ; Kofeīna atcelšanas biežums populācijas pētījumā un kontrolētā, aklā izmēģinājuma eksperimentā. Clin Pharmacol ; Kofeīns: izņemšanas un ar to saistīto jautājumu uzvedības ietekme. Farmakoterapija: patofizioloģiska pieeja. Zaļās tējas Camellia sinensis ekstrakts neietekmē citohroma P 3A4 vai 2D6 aktivitāti veseliem brīvprātīgajiem.

Drug Metab Dispos ; Zaļās tējas ekstrakta ilgstoša papildināšana neietekmē tauku vai kaulu minerālvielu blīvumu nejaušinātā pētījumā ar lieko svaru un aptaukošanās sievietēm. Dreher HM. Kofeīna samazināšanas ietekme uz miega kvalitāti un labklājību cilvēkiem ar HIV. J Psychosom Res ; Narkotiku reģistrs: zaļā tēja Camellia Sinesis. Piekļuve Šādā veidā tās ir uzskaitītas šīs direktīvas I pielikumā.

Tomēr dažkārt šādas vielas laiž tirgū arī nestabilizētā veidā. Šādā gadījumā ražotājam vai personai, kas šo vielu laiž tirgū, marķējumā jānorāda vielas nosaukums un aiz tā jāraksta vārds "nestabilizēts". Piemērs: metakrilskābe nestabilizēta. E piezīme: Uz vielām, kurām ir īpaša iedarbība uz cilvēka veselību sk.

VI pielikuma 4. Piemēri: R45—23 "Var izraisīt vēzi. Arī ļoti toksisks, saskaroties ar ādu un norijot". F piezīme: Šādai vielai var būt pievienots stabilizators. Ja stabilizators svara zudums spring hill tn vielas bīstamās īpašības, kas norādītas marķējumā saskaņā ar I pielikumu, viela jāmarķē, ievērojot bīstamu preparātu marķēšanas noteikumus. G piezīme: Šo vielu var laist tirgū sprādzienbīstamā veidā, bet šādā gadījumā ar attiecīgām testa metodēm jānovērtē vielas sprādzienbīstamība, kas jānorāda marķējumā.

H piezīme: Šādas vielas klasifikācija un marķējums attiecas uz bīstamu ām īpašību āmkas norādīta s brīdinājumā os par risku kopā ar bīstamības kategoriju ām. Šīs direktīvas 6. Doktorantiem ir lūgts arī izvērtēt atsevišķus studiju priekšmetus gadā notika aptauja, kurā doktorantiem tika piedāvāts izvērtēt apmācības kursu Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana.

Šis kurss tika organizēts Aptaujā tika uzrunāti 2. Aptaujā kopumā piedalījās 47 doktoranti. Tiem tika lūgts izvērtēt vairākus rādītājus, kas raksturo studiju priekšmeta kvalitāti vai kursa tehnisko nodrošinājumu, tāpat arī doktoranti tika aicināti izteikt savus ierosinājumus un komentārus, kas aptaujā nebija iekļauti.

Uz jautājumiem bija jāatbild ar vērtējumu piecu ballu sistēmā. Komentāros minētas pozitīvas atsauksmes un vēlme klausīties vairāk vieslektoru. Pilnu datu apkopojumu var skatīt pielikumā Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. Svara zudums spring hill tn līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ir ļoti svarīga.

Doktorantūras nodaļa ir priecīga saľemt un ľem vērā gan mutiskus, gan rakstiskus ieteikumus. Ieteikumi rodas arī doktorantu pārrunu laikā ar studiju programmas Medicīna vadītāju. Tika konstatēts, ka daudziem doktorantiem, īpaši vecāko studiju gadu, ir problēmas ar sava zinātniskā darba datu apstrādi, ir neskaidri statistikas jautājumi. Tādēļ doktorantūras nodaļā šobrīd ir darbinieks, kas konsultē par statistikas un epidemioloģijas jautājumiem. Tā kā daudzi doktoranti strādā kādā medicīnas iestādē, esam ľēmuši vērā arī vēlmi par maksimāli ātru lekciju laiku noteikšanu, lai doktoranti var plānot savu laika grafiku.

Tā kā doktoranti piedalās arī pedagoģiskajā darbā, viľi var tieši veikt uzlabojumus kopējā augstskolas apmācības procesā, sniegt priekšlikumus katedru vadītājiem Absolventu aptauja un to analīze gadā tika veikta doktora studiju programmas Medicīna absolventu aptauja. Tika aptaujāti doktorantūras studijas beigušie absolventi, kas studiju gaitas ir beiguši laika posmā no gada rudens semestra līdz gada rudens semestrim. Aptaujā piedalījās 10 absolventi. Absolventiem tika lūgts novērtēt kā doktorantūras studiju laikā ir paplašinājies viľu redzesloks, vai doktorantūras studijas ir ietekmējušas un palīdzējušas attīstīt tālāko zinātnisko vai akadēmisko karjeru, kā absolventi kopumā vērtē doktora studiju programmu Medicīna, kādas ir to atsauksmes par obligāto lekciju un nodarbību organizāciju un saturu, kā absolventi vērtē sadarbību ar Doktorantūras nodaļu un sadarbību ar zinātniskā darba vadītāju un vai tie ieteiktu citiem studēt doktora studiju programmā Zaudējumu svara iekārtas.

32001L0059

Tāpat arī absolventiem tika piedāvāts izteikt savu viedokli vai ieteikumus, ja, viľuprāt, aptaujā kāda būtiska tēma netika pieminēta. Sadarbību ar doktorantūras vadītājiem kā labu vērtē lielākā daļa absolventu. Visi respondenti ieteiktu studēt RSU doktorantūrā. Pilnus aptaujas datus var aplūkot pielikumā.

8. Pilnvarotā persona Doktora studiju programmas vadītāja prof. S.Lejniece; e-pasta adrese tālr

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls Ziľas par akadēmiskā personāla kvalifikāciju un pētnieciskā darbība. Studiju programmas sekmīgai nodrošināšanai būtiska nozīme ir akadēmiskajam personālam, kas nodrošina studiju kursa realizāciju un vada doktorantu zinātniski pētnieciskos darbus Studiju programmas realizācijā iesaistīti vadošie RSU un Latvijas zinātnieki, atsevišķiem doktorantiem zinātniskie vadītāji ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docētāji.

Kopumā programmas nodrošināšanā ir iesaistīti docētāji. No tiem ir 37 profesori, 36 asociētie profesori, 21 docents. No tiem ir zinātľu doktora grāds. Pamatdarbā RSU strādā 97 jeb Aivars Lejnieks Prof.

Jānis Gardovskis Prof. Māra Pilmane Iekšķīgo slimību katedras vadītājs RSU rektors, Ķirurģijas katedras vadītājs RSU Anatomijas un antropoloģija s institūta direktore Metabolās izmaiľas; Sirds un asinsvadu sistēmas slimību riska faktori; Endotēlija disfunkcija; Kalcija un vitamīna D homeostāze; Gestācijas diabēts.

Ingrīda Čēma Prof. Ģirts Briģis Prof.

TOMATO AM - TOMĀTU HOBIJS

Inga Millere RSU Stomatoloģij as fakultātes dekāne RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģij as katedras vadītājs RSU Māszinību fakultātes dekāne histopatoloģiskie aspekti, audu pārmaiľas reģenerācijas gaitā Ļaundabīgie audzēji: melanoma, plakanšūnu vēzis, baziliomas; vīrusu infekcijas; mutes patoloģija Cukura diabēta pētījumi, Latvijas veselības aprūpes sistēma, HIV pētījumi Latvijā, Ļaundabīgie audzēji Latvijā Veselības aprūpē strādājošo profesionālie riski un veselības traucējumi; Veselības aprūpes cilvēkresursu profesionāli relevantā uzvedība un personības faktori; Aprūpes vēsturiskie aspekti; Veselības aprūpes cilvēkresursu profesionālā kompetence Jā Jā Nē Tab.

Ir metodoloģija Epidemioloģija Briģis Ģirts Prof. Ir Matemātiskā statistika Teibe Uldis Prof. Ir Farmakoloģijas Purviľa Santa Doc.

Ir Mūsdienu kardioloģija Kalējs Oskars Asoc. Ir Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos Kūka Jānis Asist. Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija Tab. Ir Ambalovs Genādijs asoc. Ir Ancāne Gunta asoc. Ir Andrēziľa Raisa prof. Ir Apse Pēteris prof. Ir Apškalne Daina doc. Ir Bahs Guntis asoc.

Ir Baķe Mārīte Ārija vad. Ir Boka Viesturs Dr. Ir Brinkmane Anda asoc. Ir Care Rūta prof. Ir Čapenko Svetlana vad. Ir Čēma Ingrīda prof. Ir Dērveniece Andra doc. Ir Eglīte Maija prof. Ir Eľģelis Arnis asoc. Ir Ērglis Andrejs asoc. LU Gardovska Dace prof. Ir Ir Ar pilnu publikāciju, pētījumu sarakstu var iepazīties docētāju CV pielikumā reakreditācijas dokumentu elektroniskajā versijā. Ir Groma Valērija asoc. Ir Henkuzena Ieva Dr. LU Jansons Haralds Dr.

Ir Jodzēviča Halina doc. Ir Jumtiľš Andris doc. Ir Kalējs Oskars asoc.

Ir Kalnbērza Gunta Dr. Ir Karelis Guntis doc. Ir Kasjanovs Vladimirs prof. Ir Kazāks Andris Dr. Latvijas Biomedicīnas izpētes un studiju centrs Keišs Jāzeps Dr.

Latvijas Infektoloģijas centrs, Hepatoloģijas centra vadītājs Kleina Regīna prof. Ir Kloviľš Jānis dr. Latvijas Biomedicīnas izpētes un studiju centrs Kolupajeva Tatjana doc. Ir Korľevs Egīls asoc. Ir Krams Alvils asoc. LU Krieviľš Dainis asoc. LU Krūmiľa Gaida prof. Ir Kundziľa Rita asoc. Tromso Universitāte Norvēģija Kupča Biruta asoc. Ir Kurjāne Nataļja doc. Ir Ķīse Ligija asoc.

Ir Ķīsis Jānis prof. Ir Laganovska Guna prof. Ir Latkovskis Gustavs doc. LU Lāce Baiba Vad. Latvijas Biomedicīnas izpētes un studiju centrs Lācis Aris Dr. Latvijas Sirds ķirurģijas centra vadītājs Lejniece Sandra prof. Ir Lejnieks Aivars prof. Ir Liepniece-Karele Inta doc. Ir Liguts Viesturs asoc. Ir Logina Ināra prof. Ir Lugovska Rita asoc. Ir Mamaja Biruta asoc. Ir Mihailova Inese asoc. Ir Mikaţāne Helēna prof. Ir Miklaševičs Edvīns asoc.

Ir Millere Inga asoc. Ir Millers Andrejs asoc. Ir Mozgis Dzintars doc. Ir Murovska Modra Dr. Ir Orļikovs Grigorijs prof. Ir Ozere Iveta doc. Ir Ozolanta Iveta prof.

Ir Pavāre Zane doc.

Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Animals. Health. Food Hygiene.

Ir Petrova Tamāra doc. Ir Pētersons Aigars prof.

Top 10 worst small towns in Tennessee. The Volunteer State has some sad towns.

Ir Pētersons Aivars asoc. Ir Pilmane Māra prof. Ir Pjanova Dace vad. Latvijas Biomedicīnas izpētes un studiju centrs Platkājis Ardis asoc. Ir Pupelis Guntars asoc. Ir Purviľa Santa doc. Ir Rancāns Elmārs asoc. Ir Raščevska Malgoţata prof. LU Rezeberga Dace asoc. Ir Rozentāle Baiba prof. Ir Salaks Juris prof.

Ir Sīmanis Raimonds doc. Ir Skaģers Andrejs prof. Ir Soboļeva Una asoc. Ir Sokolovs Jānis prof. Ir Sondore Valentīna Dr. Ir Stradiľš Pēteris doc. Ir Strīķe Eva doc. Ir Studers Pēteris Dr. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, virsārsts Šķesters Andrejs asoc. Ir Štrumfa Ilze Doc. Ir Teibe Uldis prof. Ir Teteris Ojārs asoc.

Ir Tretjakovs Pēteris asoc. Ir Trofimovičs Genādijs asoc. Ir Urtāne Ilga prof. Ir Vanags Indulis prof. Ir Vētra Aivars prof. Ir Vētra Anita asoc. Ir Vētra Jānis prof. Ir Vidţis Aldis asoc.

Ir Villeruša Anita asoc.

  • EUR-Lex - L - LV
  • Kā sadedzināt taukus no triceps

Ir Vīberga Ilze doc. LU Vīksna Ludmila prof. Ir Vītols Egils prof. Ir Vjaters Egīls Dr. Ir Zeidlers Ints asoc. Ir Doktorantu darbu vadīšanā ir iesaistīti docētāji. No tiem ir 36 profesori, 36 asociētie profesori un 20 docenti.

Visiem docētājiem ir zinātľu doktora grāds. Pamatdarbā RSU strādā 88 jeb Daţiem doktorantiem darba vadītāji ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docētāji, piemēram, asoc.

Krieviľš, asoc. Ērglis, asoc. Krams, asoc. Krieviľš, doc. Latkovskis Studiju programmā iesaistītais administratīvais personāls.

Doktorantūras nodaļu vada dekāns, prof. Aigars Pētersons, studiju programmu vada prof. Sandra Lejniece. Doktorantūras nodaļas biroju vada Ieva Griķe, lietvede Kristīne Švāne Studiju programmas realizācijai pieejamie līdzekļi. Doktora studiju realizācijai pieejamos līdzekļus veido valsts finansēto doktora budţeta vietu skaits, un noteiktās izmaksas skatīt 1.

Stipendijas doktora studiju programmā Medicīna ir saľēmis sekojošs skaits doktorantu: gadā studiju gada un 11 2 studiju gada doktoranti. Zinātniski pētniecisko darbu doktoranti veic RSU fakultātēs Medicīnas fakultātē, Stomatoloģijas fakultātēs, Rehabilitācijas fakultātē, Māszinības fakultātē un Sabiedrības veselības fakultātē un RSU katedrās piemēram, ķirurģijas katedrā, iekšķīgo slimību katedrā u. Doktoranti veic pētniecisko darbu arī lielākajās Latvijas slimnīcās P.

Stradiľa Klīniskā Universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitāte slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Daudzi doktoranti izmanto slimnīcās, katedrās un institūtos pieejamo aparatūru, papildus finansējums tiek piesaistīts ar zinātnisku projektu vai pētījumu starpniecību.

RSU ir noslēgusi svara zudums spring hill tn starptautiskus sadarbības līgumus pētniecībā. Kā svarīgākie minami līgumi ar Minhenes L. Maksimilans universitāti, ar Dienvidkarolinas Medicīnas universitāti, ar Floridas Starptautisko universitāti, ar Karolinskas institūtu Zviedrija. Doktoranti izmanto RSU bibliotēkā pieejamos resursus.

Bibliotēkas krājumā ir informācijas avotu vienības. Sākot no gada 1. Tāpat arī RSU bibliotēka nodrošina pieeju 8 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajiem kopkatalogiem, RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāzei un datubāzei "Studiju priekšmetu programmu nodrošinājums ar informācijas avotiem. Bibliotēka piedāvā arī apmācības datu bāzu lietošanā. Ar datu bāzēm iespējams strādāt gan bibliotēkas telpās, gan katedru mācību telpās, gan arī, saľemot paroles, no citām vietām.

Aptaujātie katedru vadītāji, kuru vadībā šobrīd strādā bijušie doktoranti norāda uz viľu motivāciju labi realizēt savu darbu, iekļauties katedras un institūtu pētnieciskajos projektos. Daţi bijušie doktoranti šobrīd jau paši kļuvuši par doktorantu vadītājiem, piemēram, doc. Šobrīd RSU doktoranti ir daudzu Rīgas vadošo slimnīcu nodaļu vadītāji.

  1. Tas ir saīsinājums bīstamības simbolam un norādei ja tiek piešķirta ; ii brīdinājumi par risku, ko apzīmē ar burtu R, aiz kura ir cipari, ar kuriem norāda konkrētu riska faktoru, saskaņā ar III pielikumu sk.
  2. Katalogs | Tomato AM | Latvija
  3. Dabiskā tauku dedzināšana līdzeklis
  4. ELAP Vidzemes Ziņu portāls - PDF Free Download

Viľu darba devēji uzskata, ka noteiktas pozīcijas Universitātes klīnikās nākotnē varēs ieľemt tikai ārsti ar medicīnas doktora grādu, tādēļ tiek sekmēta slimnīcu ārstu studēšana doktorantūrā. Kopumā darba 31 32 devēji RSU doktorantūras studijas augstu vērtē kā nozīmīgas nākošo vadošo slimnīcas un universitāšu darbinieku izveidē Sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām, kas realizē līdzīgas programmas.

Studiju Uzvārds, vārds Staţēšanās vieta Gads gads 3. Anita Villeruša. DSP Medicīna studējošajiem tās likvidācijas gadījumā tiks nodrošinātas iespējas turpināt studijas citā augstākās izglītības programmā Rīgas Stradiľa universitātē- doktora studiju programmā Farmācija. Doktora studiju programmas Medicīna novērtējums valsts izglītības politikas kontekstā un no RSU interešu viedokļa RSU doktorantiem ir iespējas apgūt medicīnas apakšnozaru teorētiskās disciplīnas, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbu daţādās valsts vadošajās laboratorijās un institūtos.

Doktoranti, realizējot pētniecisko darbu, vienlaicīgi ar promocijas darba uzrakstīšanu bieţi tiek izveidotas arī diagnostikas un ārstēšanas klīniskās vadlīnijas, kas dod tālāku ieguldījumu veselības aprūpes organizēšanā gan ambulatorajā, gan stacionārajā etapā. Būtisks doktorantu ieguldījums ir jaunāko zinātnisko metoţu apzināšana un līdzdalība to ieviešanā. RSU doktora studiju programmā uzľem doktorantus no visas valsts, tādejādi doktora studiju realizācija ļauj nodrošināt secīgu paaudţu nomaiľu ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

RSU misija ir svara zudums spring hill tn augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātľu jomā Latvijai, Eiropas Savienībai un visai pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme būtu atbilstoša ES prasībām un humānām tradīcijām, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūţizglītībai.

RSU misija ir arī attīstīt pētniecisko darbu atbilstoši RSU profilam, liekot pamatus pētniecības universitātes statusa iegūšanai. Saskaľā ar savu attīstības stratēģiju RSU ir būtiski ieinteresēta doktora studiju realizācijā. Doktora studiju realizācijas pamatā ir nodrošināt akadēmiskā personāla izaugsmi, sagatavojot tos kā augsti kvalificētus svara zudums spring hill tn zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā, ko paredz doktorantūras pilnas studiju programmas apguve Doktora studiju programmas Medicīna salīdzinājums ar līdzīgām programmām citās augstskolās.

Doktora studiju programmas Eiropas Savienības valstu daţādās Universitātēs ir atšķirīgas. Tomēr nākotnē tām jādarbojas pēc vienota principa, kā tas noteikts Boloľas procesā. Boloľas process definē Doktora studijas kā nākamo augstāko izglītības pakāpi pēc maģistra grāda iegūšanas. Tā kā medicīnas un ar to saistītajās jomās ir savas atšķirības, Eiropā gadā tika nodibināta īpaša organizācija ORPHEUS Organization for PhD Education in Biomedecine and Health Sciences in European Systemkuras mērķis ir nonākt pie savstarpēji salīdzināmām apmācības programmām doktorantūrā, lai speciālisti Eiropas Savienībā nākotnē būtu vienādi apmācīti.

ORPHEUS gada Zagrebas deklarācija nosaka, ka šīs programmas rezultāts ir indivīds, kurš spēj veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu Salīdzinājums ar studiju programmu Latvijas Universitātē.

Latvijā vēl ir tikai viena augstskola Tauku zudumu kilogramos Universitāte, kas realizē doktora studiju programmu medicīnā un farmācijā. RSU doktora studijas medicīna un farmācijā ir atdalītas. Pilna laika studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 2. Nepilna laika studiju ilgums Nav paredzēts 4 gadi 3. Nepieciešamais iegūstamo KP KP kredītpunktu skaits 4. Promocijas eksāmeni Obligāti 2 promocijas eksāmeni Obligāti 2 promocijas eksāmeni 6.

Zinātniskās publikācijas Obligātas Obligātas. Beidzot doktorantūru ir jābūt uzrakstītām vismaz 3 publikācijām recenzējamos izdevumos vismaz vienā publikācijā doktorantam jābūt pirmajam autoram vai atbildīgajam par korespondenci ar redakciju 7.