Svars loss ward epizode 6,

Sevcenko, Z. Med Rehabil. Maļcevs, J. Valtere, I. Liepiņa Pacientu ar iekaisīgu zarnu slimību dzīves kvalitāti un līdzestību terapijai ietekmējošie faktori E.

Kēniņa, I. Logina, A. Millers Kognitīvu traucējumu un depresijas simptomu sastopamība pacientiem ar nozīmīgu aterosklerozi E. Pūcīte, E. Miglāne, D. Krieviņš, A. Millers, I. Krieviņa, J. Dadzīte Reperfūzijas terapijas efektivitāte un iznākumu analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas pieredze Sabeļņikova, K. Stirāns, E. Miglāne, R. Valante, J. Mednieks, A. Raita, I. Kamša, A. Flintere-Flinte, K. Jurjāns, I. Krieviņa, Z.

Millers Reperfūzijas terapijas hemorāģiskas komplikācijas apkopojums un intrahospitālas mirstības analīze pacientiem ar akūtu cerebrālu infarktu: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas klīnikas insulta reģistra dati Miglāne, Z.

Gutmane, Z. Kalnina, G. Karelis Akūtu smadzeņu asinsrites traucējumu diagnostikas problēmas prehospitālajā etapā J. Vētra, E. Miglāne, M. Dīriņa, K. Stirāns, K. Liuke, E. Polunosika, Z. Kalniņa, E.

Sankova, I. Ķikule, D. Jeršova, L. Kande, D. Stepanova-Mihailova, S. Korogodovs, I. Ķikule Redzes zudums kā pirmreizēja temporālā arterīta izpausme V. Romanova, E. Millers, E.

Kauke, L. Vainsteine, G. Gulbe, E. Gutmane, G. Karelis, V. Kenina, A. Krumina, A. Millers Persistējoša foramen ovale slēgšanas nozīme atkārtota cerebrālā infarkta riska mazināšanā K. Svilāne, A. Rudzītis, K. Jurjāns, E. Miglāne, B. Lūriņa, A. Balodis, A. Anestezioloģija un reanimatoloģija, neatliekamo stāvokļu un militārā medicīna VI Delīrija incidence un riska faktori pacientiem pēc kardiovaskulārām operācijām J.

Predkels, E. Murniece, J. Stepanovs, I. Vanags, B. Mickevica, N. Jarocka-Jemeljanova, J. Stepanovs, B. Mamaja Centrāli vai perifēri izveidotas ekstrakorporālās membrānu oksigenācijas sistēmas ietekme uz iznākumu K. Meidrops, R.

Leibuss, E. Strīķe, P. Stradiņš, R. Lācis Masīvas šķidruma infūzijas saistība ar glikokaliksa slāņa bojājumu vispārējās anestēzijas laikā J. Nemme, I. Vanags, O. Stepanovs, A. Ozolina, I. Vanags, L. Nikitina-Zake, B. Mamaja Muguras sāpju aprūpes analīze Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā A.

Fjodorova, I. Melega Endoskopiski asistētās perkutānās dilatācijas traheostomijas izmantošanas klīniskā pieredze O.

Šuba, A. Zariņš, V. Svars loss ward epizode 6, Z. Simonova, I. Evansa, A. Platkajs, N. Berzins, B. Arklina, E. Drizlionoka Gorovenko, J. Ozolina, L. Bogdanovs, R. Leibuss, Ģ. Freijs, E. Strīķe Ekstrakorporālās membrānas oksigenācijas metode refraktāra kardiogēna šoka terapijā A.

Bērziņš, R. Strīķe, R. Lācis Veselības darbinieku pārliecība kritiskās situācijās bērnu neatliekamās palīdzības nodaļā in situ simulāciju laikā R. Balmaks, L. Bidiņa, V. Kalēja, R. Krišjāne, A. Zdanovska, M. Ribaka, I. Vanags D-dimers vs. Sousa dos Santos, M. Wielert, I. Krieva, S. Seimane, A. Visnakovs, O. Ceseiko, J. Eglitis, A. Vetra, S. Auziņa, S. Lejniece, R. Adenohipofīzes adenomu multipotentu mezenhimāli stromālo šūnu funkcionālais raksturojums K.

Megnis, I. Mandrika, I. Balcere, O. Caune, A. Valtere, I. Konrāde, J. Nazarovs, J. Stuķēns, V. Pīrāgs, J. Chromothripsis kā metastātiska kolorektāla vēža prognostiskais faktors E. Skuja, D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklaševiča, Z. Daneberga, A.

Āboliņš, G. Purkalne, E. Schaeff, M. Ustinova, M. Nakazawa-Miklasevica, L. Kalnina, Z. Irmejs, E. Bērziņa, Z. Daneberga, V. Borošenko, L. Kokaine, A. Gardovskis, E. Pastars, J. Zarins, A. Ivanova, J. Tars, A. Plonis, A. Maļevskis, V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis Prostatas vēzis: pirmajā gadā mirušo, specifiskās mirstības daļas un letalitātes dinamika Latvijā no Maļevskis, E.

Miklaševičs, V. Gardovskis Ģimenes un sporādiskā prostatas vēža salīdzinājums Latvijā A. Maļevskis, J. Plonis, M. Nakazawa-Miklaševiča, E. Rudzats, M. Ptasnuka, H. Plaudis, G. Dzudzilo, I. Čēma, R. Moisejenko-Golubovica, A. Ivanova, R. Karls, V. Groma, K.

Zabludovska Primāru plaušu karcinomu histoloģiskās diagnozes atbilstība biopsiju un operāciju materiālā A. Jukna, I. Štrumfa, A. Vanags, J. Gardovskis Plaušu artērijas trombembolija onkoloģiskiem pacientiem B. Vītola, D. Kigitoviča, V. Ģībietis, S. Strautmane, A. Skride Dažāda gēnu ekspresija sporādiskos un pārmantotos trīskārši negatīvos krūts audzējos L.

Kalniņa, D. Nakazawa-Miklaševiča, A. Āboliņš, E. Miklaševičs Jaunu pretvēža līdzekļu meklējumi reto audzēju terapijai R. Vidējā, L. Jackeviča, D. Zicāne, I.

Mieriņa, B. Zvejniece, K. Voļska, M. Dambrova, M. Turks Subjektīvais novērtējums pēc mastektomijas ar tūlītēju rekonstrukciju S. Ukleikins, A. Irmejs, A. Ģīlis Objektīvais rezultātu novērtējums pacientiem pēc krūts rekonstrukcijas ar implantu S. Ģīlis, A. Kojalo, G. Brigis, S. Pildava, K. Innos Vai nieru šūnu vēža datortomogrāfijas izmēru var izmantot lokālās stadijas noteikšanai un ārstēšanas taktikas izvēlei?

Jakubovskis, A. Belovs, J. Auziņš, K. Pētersons, U. Kojalo, I. Vaivode, V. Barlots, Ē. Bitiņa-Barlote, B. Puzāka, A. Maksimenko, A. Irmejs, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs E-kadherīna ekspresija primārās plaušu nesīkšūnu karcinomās: virziens uz inovatīvu terapiju A. Čakstiņa, V. Pirsko, M. Nakazawa-Miklaševiča, Svars loss ward epizode 6.

Priedīte, R. Dortāne, L. Feldmane, M. Samoviča, A. Irmejs, D. Lapiņa, Z. Lus v līnija sejas novājēšanas maska, J.

Miklaševičs Krūts vēža slimnieču veselības paradumu raksturojums S. Subatniece, A. Miklaševičs Hroniskas hipoksijas ietekme uz krūts vēža šūnu līniju augšanu un morfoloģiju V.

Priedīte, I. Čakstiņa, R. Feldmane, Z. Daneberga, E. Liepina, V. Melnikova, A. Timmermane, Z. Narbuts, A.

Ozolins, R. Niciporuka, A. Abolins Saistība starp cilvēka papilomas vīrusa infekciju, dzimumceļu infekcijām un izmainītiem citoloģijas rezultātiem RAKUS Kolposkopijas references centra pacientēm I. Jermakova, O. Plisko, D. Rezeberga, L. Eglīte, J. Žodžika, M. Pikse, R. Ozolins, Z. Narbuts Paduses limfmezglu metastāžu un paduses operācijas apjoma izvērtējums krūts vēža slimniecēm pēc neoadjuvantas ķīmijterapijas B.

Sevcenko, Z. Narbuts, R. Ivascenko, V. Voicehovskis, O. Kalejs, A. Skesters, J. Voicehovska, K. Apsite, A. Dimanta Kontracepcijas metodes izvēle skolēniem ar redzes traucējumiem Latvijā L.

Muceniece, D. Balodis Uz mākslu balstīta izvērtēšanas instrumenta Sejas stimulu novērtējums saistība ar personības traucējumu rādītājiem I. Plūme, K. Mārtinsone, Svars loss ward epizode 6. Betts Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā I. Upeniece, J. Sarkalns, I. Vīnberga Pacientu ar traheostomu aprūpes salīdzinošs pētījums D. Platace, J. Kompa, K. Korole, L. Leitāne, D. Berzina-Novikova, M. Taube, J. Vrublevska Uz mākslu balstītie izvērtēšanas instrumenti kā rehabilitācijas tehnoloģija: Tilta zīmējuma piemērs E.

Strazdiņa Karotīdā baseina artēriju trombektomiju rezultāti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers Varsberga-Apsīte, S. Ponomarjova, I. Ķikule, E. Polunosika, P. Landzmane Jauniešu zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem S.

Volkova Tiešo perorālo antikoagulantu koncentrācijas noteikšanas metodes un to nozīme klīniskajā praksē K. Urtāne, O. Kalējs Augu izcelsmes dabisko antioksidantu efekts uz oksidatīvā stresa marķieriem in vivo I.

Nokalna, I. Vanaga, A. Silova, A. Šitovs, I. Kalniņš, A. Šķesters Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū A.

Bukova-Žideļūna, A. Villeruša, D. Grīnberga, I. Pudule Akupresūras efektivitātes izvērtējums depresijas slimnieku terapijā A. Aņiščenko Organizētā krūts vēža skrīninga saistība ar mirstības rādītājiem Latvijā gadā L. Šneidere, S. Pildava, E. Liepiņa, I. Gavare Kariesa un citu mutes saslimšanu izplatība divpadsmitgadīgiem skolēniem Latvijā I. Maldupa, M. Ņizamovs, E. Senakola Endoprotēzes acetabulārā komponenta novietojuma ietekme uz pēcoperācijas rezultātu pacientiem ar displastisko osteoartrītu S.

Zēbolds, A. Jumtiņš, P. Studers, K. Urtāne, K. Puķe, A. Lakiša, I. Gobiņa, I. Vanadziņš Latvijas iedzīvotāju veselības paradumu vērtējums veselībpratības kontekstā M. Grundmane, Ģ. Briģis Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā I. Kalere, I. Strēle, I. Konrāde, B. Velika, D. Gobiņa, A. Villeruša, Mens svara zudumu pie 60. Pudule Stroke Riskometer mobilā aplikācija išēmiska insulta riska noteikšanai: lietotāju pieredzes apskats K.

Čerņikova, Z. Liepiņa Pacientu ar iekaisīgu zarnu slimību dzīves kvalitāti un līdzestību terapijai ietekmējošie faktori E. Krustiņš, J. Būmane, A. Puķītis, I. Birka Nedislocēto augšstilba kaula kakliņa lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēle vecāka gadagājuma pacientiem O. Stunžāns, A. Studers, D. Beļajevs Dažādu perorālo antikoagulantu ietekme uz dzīves kvalitāti pacientiem ar augsta riska ātriju fibrilāciju Latvijā B. Luriņa, K. Apsīte, A. Tupahins, I. Pupkeviča, A. Strēlnieks, K.

Jubele, O. Kalējs Ātriju fibrilācijas tipa ietekme uz dzīves kvalitāti T. Ivaščenko, K. Tupahins, V. Anatomija, embrioloģija, histoloģija, struktūrbioloģija, patoloģija Iekaisuma procesu svars loss ward epizode 6 citokīnu sastopamība intraabdominālu saaugumu audos bērniem līdz gada vecumam A.

Junga, M. Pilmane, Z. Ābola, O. Pilmane, M. Stulbergs, M. Vaivads Nestīna, transkripcijas faktora Sox3 un Dlx-4 proteīna izvērtējums bērniem ar vienpusēju un abpusēju lūpas un aukslēju šķeltni E. Sidhoma, M.

Pilmane Lielas fiziskas slodzes ietekme uz antropometriskajiem parametriem un veselības stāvokli militāram personālam L. AIDS ; 15 18 : Sūkalu olbaltumvielu un rezistences ietekme uz ķermeņa sastāvu un muskuļu spēku sievietēm ar HIV infekciju. Akhavan, T. Dzeršanas ietekme, salīdzinot ar ēšanas cukuru vai sūkalu olbaltumvielu īstermiņa apetīti un uzturu. Int J Obes. Lond ; Skatīt abstraktu.

Sūkalu olbaltumvielu un tās hidrolizāta priekšlaicīga patēriņa ietekme uz uzturu un pēcdzemdes glikēmiju un insulīna reakciju jauniem pieaugušajiem. Am J Clin Nutr91 4 : Aldrich, N. Varying proteīna avots un daudzums būtiski nepalielina svara zudumu, tauku zudumu vai sāta sajūtu samazinātu enerģijas diētu vidū pieaugušajiem. Nutr Res ; 31 2 : Aleksandrs, D. J Pediatr Gastroenterol. Nutr50 4 : Alexander, D.

Nutr Rev. Alfenas, Rde C. Olbaltumvielu kvalitātes ietekme uz apetīti un enerģijas metabolismu normālos svara priekšmetos. Arq Bras. Endocrinol Metabol. Almaas, H. In vitro pētījumi par kazu sūkalu proteīnu sagremošanu cilvēka kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas sulā un ietekme uz izvēlētiem mikroorganismiem. Br J Nutr96 3 : Alvarez, L.

Albendazola metabolītu plazmas izkliedes kinētika cūkām, kuras baro dažādas diētas. Res Vet. Sci60 2 : Anderson, G. Olbaltumvielu avots, daudzums un patēriņa laiks nosaka proteīnu ietekmi uz īstermiņa pārtikas uzņemšanu jauniem vīriešiem.

J Nutr11 : Antonione, R. Whey proteīnu uzņemšana uzlabo postprandiju anabolismu īstermiņa gultas atpūtas laikā jauniem vīriešiem. J Nutr ; 11 : Aoe, S. Kontrolēts pētījums par piena bāzes proteīna MBP papildinājuma ietekmi uz kaulu vielmaiņu veselām menopauzes sievietēm. Int ; 16 12 : Piena bāzes proteīna iedarbības kontrolētais izmēģinājums MBP papildinājums kaulu metabolismam veselām pieaugušām sievietēm. Arnberg, K. Skim piens, sūkalas un kazeīns palielina ķermeņa masu, un sūkalas un kazeīns palielina plazmas C-peptīdu koncentrāciju.

J Nutr12 : Astbury, N. Sūkalu olbaltumvielu iepriekšējās slodzes devas-atbildes efekts dienas laikā patērētajā enerģijā.

TERMINU SKAIDROJUMI

Br J Nutr12 : Atherton, PJ, Etheridge, T. Am J Clin Nutr92 5 : Sūkalu proteīns, bet ne sojas olbaltumvielu papildinājums maina ķermeņa svaru un sastāvu brīvi dzīvojošiem liekais svars un aptaukošanās pieaugušie. J Nutr8 : Nutr J ; 8: J Nutr ; 5 : Basu, J. Fermentēta piena un sūkalu proteīnu jaunās veselības īpašības: loma Helicobacter pylori izskaušanā.

J Clin Gastroenterol. Baumann, J. Cisteīna donora papildināšanas ietekme uz vingrojumu izraisītu bronhokonstrikciju. Med Sci Sports Exerc.

 • Gurnu svara zudums
 • F1 pilots svara zudums
 • Samazinot levodopas daudzumu organismā, sūkalu olbaltumvielas var samazināt levodopas efektivitāti.
 • Kaulu buljons noņemiet taukus

Bayram, T. Sūkalu proteīnu frakciju antioksidanta aktivitāte, kas izolēta ar gēla izslēgšanas hromatogrāfiju un proteazi. Talanta ; 75 3 : Beaulieu, J. Mīksta matricas, kas sastāv no fermentētiem sūkalu proteīniem un pienskābes baktērijām atopiskā dermatīta modelī, pretiekaisuma potenciāls.

J Inflamm. Lond ; 4: 6. Neitrofilu infiltrācijas inhibīcija ar pienskābes baktēriju fermentētu sūkalu olbaltumvielu kaļamā proteīna matricu in vivo. Res ; 58 3 : Regulējama kaļamā olbaltumvielu matrica kā jauna fermentēta sūkalu produkts, kas raksturo vielmaiņas sindromu. J Med Food13 3 : Becker, A. Kanādas astmas primārās profilakses pētījums: rezultāti 2 gadu vecumā. J Allergy Clin Immunol. Bellissimo, N.

Īslaicīgas apetītes un enerģijas patēriņa salīdzinājums normālos svaros un aptaukošanās zēniem pēc glikozes un sūkalu proteīna dzērieniem.

Lond ; 32 2 : Īstermiņa fiziskās aktivitātes un ventilācijas sliekšņa ietekme uz subjektīvo apetīti un īstermiņa enerģijas patēriņu zēniem. Apetīte49 3 : Papildinājums ar kreatīnu un olbaltumvielām uz muskuļu spēku pēc tradicionālās pretestības apmācības programmas pusmūža un vecākiem vīriešiem.

J Nutr Veselības novecošana.

masa anon veselīgs novājēšanu

Benton, M. Proteīna uzņemšanas ietekme uz enerģijas patēriņu un substrāta izmantošanu pēc vingrošanas pusmūža sievietēm. Int J Sport Nutr Exerc. Metab17 6 : Svars loss ward epizode 6, A. Agrās barošanas ietekme uz bērnības ekzēmu: attīstība pēc uztura iejaukšanās, salīdzinot ar dabisko kursu - GINIplus pētījums līdz 6 gadu vecumam.

Clin Exp. Allergy40 4 : Sūkalu fermentācijas produkta kaļamā proteīna matrica samazina triglicerīdu koncentrāciju pacientiem ar hiperholesterinēmiju: randomizēts placebo kontrolēts pētījums. J Dairy Sci94 2 : Betts, J.

Skeleta muskuļu bojājumu sistēmiskie rādītāji un muskuļu funkcijas atjaunošanās pēc vingrošanas: kombinētās ogļhidrātu un olbaltumvielu norīšanas ietekme.

Appl Physiol Nutr Metab34 4 : Palielināts ogļhidrātu oksidēšanās pēc ogļhidrātu uzņemšanas ar pievienotu proteīnu. J Sports Sci25 13 : Bihuniak, J. Uztura proteīnu izraisītais kalcija palielinājums urīnā ir saistīts ar līdzīgu urīna slāpekļa un urīnvielas urīna pieaugumu: kontrolēts klīniskais pētījums.

J Acad. Nutr Diet. Bjorkman, M. Līdzīgi kā leucīna bagāti un regulāri piena produkti uz muskuļu masas un vecāku polymyalgia rheumatica pacientu funkcijām: randomizēts crossover pētījums. J Nutr Health Aging15 6 : Blacker, S. J Int Soc Sports Nutr ; 7: 2. Bongers, ME, de, Lorijn F. Nutr J ; 6: 8.

Bordenave, S. Nepārtraukta kazas sūkalu hidrolīze ultrafiltrācijas reaktorā: alfa-laktorfīna ģenerēšana. Borsheim, E. Aminoskābju, olbaltumvielu un ogļhidrātu maisījuma ietekme uz neto muskuļu proteīna līdzsvaru pēc rezistences.

Metab ; 14 3 : Bortolotti, M. Sūkalu proteīna papildināšanas ietekme uz intrahepatocelulārajiem lipīdiem aptaukošanās sievietēm. ClinNutr30 4 : Bowen, J. Apetītes hormoni un enerģijas patēriņš aptaukošanās vīriešiem pēc fruktozes, glikozes un sūkalu proteīnu dzērienu lietošanas. Lond31 11 : Apetītes regulējošā hormona atbildes reakcija uz dažādiem proteīniem atšķiras pēc ķermeņa masas indeksa statusa, neskatoties uz līdzīgu ad libitum enerģijas patēriņa samazinājumu.

sejas novājēšanas masāža

Clin Endocrinol. Metab ; 91 8 : Enerģijas patēriņš, ghrelin un holecistokinīns pēc dažādiem ogļhidrātu un olbaltumvielu priekšelementiem liekā svara vīriešiem. J Clin Endocrinol Metab ; 91 4 : Braun-Fahrlander, C. Vai saimniecības piena patēriņš var novērst alerģiskas slimības? Allergy41 1 : Breen, L. J Physiol ; Pt 16 : Brown, E. Soy pret sūkalu olbaltumvielu bāriem: ietekme uz vingrinājumu treniņu ietekmi uz liesās ķermeņa masu un antioksidanta statusu.

Nutr J ; 3: Brun, A. Proteīna sastāva ietekme šķidrā ēdienreizē novājēšanu funnies kuņģa iztukšošanas ātrumu bērniem ar cerebrālo trieku. Nutr;31 1 : Buckley, J. Papildinājums ar sūkalu olbaltumvielu hidrolizātu palielina muskuļu spēka ģenerēšanas spējas atgūšanos pēc ekscentriskā vingrinājuma.

J Sci Med Sport13 1 : Sūkalu olbaltumvielu papildināšanas ietekme ar un bez kreatīna monohidrāta kombinācijā ar rezistences mācībām par liesās audu masu un muskuļu spēku. Int J Sport Nutr. Metab ; 11 3 : Calbet, J. Gastric iztukšošana, kuņģa sekrēcija un enterogastrona reakcija pēc piena olbaltumvielu vai to peptīdu hidrolizātu ievadīšanas cilvēkiem.

J Nutr ; 43 3 : Camfield, D. Piena sastāvdaļas un neirokognitīvā veselība novecošanā.

J Nutr2 : Canciani, M. Jauna pussvara diēta uzsūkšanās zīdaiņiem ar cistisko fibrozi. Crit Care Med. Carcillo, J. Enteral Nutr ; 33 4 : Cepero, M. Kazeīna olbaltumvielu un sūkalu ogļhidrātu dzērienu lietošanas ietekme uz izturības cikla testu. Chan, Y. Lietojot hipoalerģisku formulu atopiskās slimības profilaksei Āzijas bērniem. J Paediatr. Child Health38 1 : Chan-Yeung, M. Randomizēts kontrolēts pētījums par daudzpusīgas intervences programmas efektivitāti primārajā profilaksē paaugstināta riska zīdaiņiem.

Arch Pediatr Adolesc. Med7 : Chang, CY, Trehan, I. J Nutr ; 2 : Chen, JR, Singhal, R. Biol Med Maywood.

svars loss challenge biļetens

Chirico, G. Imunogenitāte un daļēji hidrolizētas govs piena zīdaiņu maisījuma antigenitāte. Allergy ; 52 1 : Chitapanarux, T. Atklāta pilota izpēte par cisteīna bagātu sūkalu olbaltumvielu izolātu bezalkoholiskiem steatohepatīta pacientiem. J Gastroenterol. Choi, Y. Uztura proteīnu, holesterīna un vecuma mijiedarbība ar žurkām. Br J Nutr ; 61 3 : Uztura tauki maina ar uzturu saistītu proteīnu ietekmi uz holesterīna metabolismu žurkām. J Nutr Sci Vitaminol.

kā sadedzināt papildus taukus uz keto

Tokija ; 36 Suppl 2: SS Pārtikas olbaltumvielu un zivju eļļas ietekme uz holesterīna metabolismu dažādu vecumu žurkām. Lipīds ; 24 6 : Chromiak, JA, Smedley, B. Uzturs ; 20 5 : Chung, C. FDA veselīguma norāžu pārskats: sūkalu proteīna daļēji hidrolizēts zīdaiņu maisījums un atopiskais dermatīts. Pediatrics2 : ee Chungchunlam, S. Iedarbības laika ietekme uz sātīguma mērījumiem veseliem normāliem svariem sievietēm. Apetīte ; 59 2 : Claessens, M. J Clin Nutr63 1 : Glukagona un insulīna atbildes reakcija pēc dažāda daudzuma neskartu un hidrolizētu proteīnu uzņemšanas.

 • cavy.lv tabula, cavy.lv - PDF Free Download
 • Vardnica Latviski | PDF
 • Bodybuilders ieteiktie tauku degļi
 • (PDF) Ģeofizikālie, mikrobioloģiskie un augšņu pētījumi Islandē | Kristaps Lamsters - cavy.lv
 • Novājēšanu brokastis
 • Transcription 1
 • Izsmidziniet to svara zudumu atsauksmes

Br J Nutr1 : Zema tauku satura, augstu olbaltumvielu vai augstu ogļhidrātu uztura ietekme uz svara zuduma uzturēšanu un vielmaiņas riska faktoriem. Lond ; 33 3 : Clausen, M. Liellopu piena galveno radikālas atdalītāju sugu raksturojums, izmantojot lieluma izslēgšanas hromatogrāfiju un funkcionālos testus. J Agric.

Food Chem.

centrālā ielejas svara zuduma stundas

Coburn, J. J Strength Cond. Res ; 20 2 : Coffey, V. Uzturvielu nodrošinājums palielina signālu un proteīnu sintēzi cilvēka skeleta muskuļos pēc atkārtotiem sprints.

J Appl. Physiol ; 7 : Cooke, M. Sūkalu proteīna izolāts vājina spēka samazināšanos pēc ekcentriski izraisītiem muskuļu bojājumiem veseliem indivīdiem.

J Int Soc Sports Nutr ; 7: Cornish, S. Konjugētā linolskābe apvienojumā ar kreatīna monohidrātu un sūkalu proteīna papildināšanu stiprības apmācības laikā. Metab ; 19 1 : D'Agata, A. Uztura novēršanas loma jaundzimušajiem risks atopijai.

Autorz.mju tabula, 2.izd

Turpmākā pētījuma rezultāti. Pediatr Med Chir ; 18 5 : Dangin, M. J Physiol ; Pt 2 : Alerģisku slimību profilakse ar hipoalerģisku formulu: pēcpārbaude 24 mēnešos. Sākotnējie rezultāti. Pediatr Med Chir16 3 : De, Simone C. Peptīdi no ūdens bifeļu siera sūkalu izraisītās seneces šūnas nāve ar keramīda sekrēciju cilvēka resnās zarnas adenokarcinomas šūnu līnijā.

Nutr Food Res ; Skatīt abstraktu. Demling, R. Hipokaloriskā diēta, palielināta olbaltumvielu uzņemšanas un rezistences apmācība par liesās masas pieaugumu un tauku masas zudumu liekā svara policistiem.

 1. Spontaneous abortion - is willfully termination of pregnancy with partial or total pushing out fetus from uterus less then 22 completed weeks of gestation.
 2. Svara zudums tauku apdegums padomi
 3. 3d tauku zudums

Ann Nutr Metab44 1 : Denysschen, C. Pretošanās apmācība ar sojas un sūkalu olbaltumvielu piedevām hiperlipidēmiskiem vīriešiem. J Int Soc Sports Nutr ; 6: 8. Deutz, NE, Safar, A. Clin Nutr30 6 : Diepvens, K. Lond ; 32 3 : Drouin, R. XPL Dermylexjauns sūkalu proteīna ekstrakts ar potenciālu labumu vieglai mērena psoriāze. Can J Physiol Pharmacol85 9 : Du, B. Sūkalu bāzes proteīna ietekme uz kaulu minerālu blīvumu.

Zhonghua Yu Fang Yi. Za Zhi. Dyer, A. In vitro un in vivo drošības pētījumi par sūkalu ekstraktu. Pārtikas Chem. Elia, D. J Nutr45 5 : Eliots, K. Kreatīna un sūkalu proteīna papildināšanas ietekme uz ķermeņa sastāvu vīriešiem vecumā no 48 līdz 72 gadiem izturības apmācības laikā. J Nutr Health Aging ; 12 3 : Elsadeks, H. Sūkalu olbaltumvielu zobu pasta un pulvera ietekme normālos un diabētiskos. Journal of Applied Sciences Research ; 5 9 : Eriksen, E.

Dažādas kazu sūkalu proteīnu sagremošanas ar cilvēka un cūku kuņģa-zarnu trakta fermentiem. Br J Nutr3 : Errichiello, L. Sūkalu koncepcijas izmēģinājums alfa-laktalbumīna olbaltumviela hronisku kortikālo mioklonusu.

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE - PDF Free Download

Mov disord. Esteves de Oliveira, F. Dažādu proteīnu avotu ietekme glikēmijas un insulīna reakcijās. Nutr Hosp. Exl, BM, Deland, U. II daļa: zīdaiņu augšana un veselības stāvoklis līdz 6 mēnešu vecumam.

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Eur J Nutr39 4 : Nutr Res18 8 : Farnfield, M. Plazmas aminoskābju reakcija pēc dažādu sūkalu olbaltumvielu frakciju uzņemšanas. Int J Food Sci Nutr ; Foltz, M. Olbaltumvielu hidrolizāti izraisa CCK izdalīšanos no enteroendokrīnajām šūnām un darbojas kā CCK1 receptoru daļēji agonisti.

Freeman, SL, Fisher, L. Sci ; Frestedt, J. Svars loss ward epizode 6 olbaltumvielu papildinājums palielina tauku zudumu un samazina liesās muskuļus aptaukošanās pacientiem: randomizēts cilvēka klīniskais pētījums.

Nutr Metab Lond ; 5: 8. Frid, A. Sūkalu ietekme uz glikozes līmeni asinīs un insulīna reakciju uz saliktajām brokastīm un pusdienas ēdieniem 2. Am J Clin Nutr ; 82 1 : Gad, A. Savlaicīgas - laikā no Labour - is contraction of muscles uteri with complete expulsion of ovule of fetus in 22 weeks or later from the first day of the last menstrual period. Term labour - during from 37 to 42 weeks of gestation, Preterm labour - during from 22 to 36 weeks of gestation, Postterm labour - during after 42 week of gestation.

Dzīvi dzimis - ir auglis, kurš pilnīgi izstumts vai izņemts no mātes organisma neatkarīgi no grūtniecības laika, turklāt, pēc atdalīšanās no mātes viņš elpo vai izrāda kādu citu dzīvības izpausmi, kāda ir sirdsdarbība, nabassaites pulsācija vai gribai pakļauto muskuļu kustības, neatkarīgi no tā, vai nabassaite ir pārgriezta un vai placenta ir atdalījusies. Live births - is complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of the pregnancy, which, after such separation, breathes or shows any other evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached.

Iznēsāts - ir morfoloģiski un funkcionāli nobriedis, savlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns, kuram piedzimšanas svars nav mazāks par g un grūtniecības laiks no 37 līdz 42 pilnām grūtniecības nedēļām.

tauku mehānisma sadedzināšana

Mature newborn - is a morphological and functional fully developed, term newborn or stillborn with the birthweight more then grams and gestation between 37 to 42 completed weeks. Nezinēsāts - ir priekšlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns ar sevišķi zemu gļoti zemu g vai zemu g piedzimšanas svaru un kuram neiznestības pazīmes un adaptācijas grūtības postnatālā periodā ir tieši proporcionālas neiznestības pakāpei un grūtniecības laiks mazāks par 37 pilnām nedēļām.

Dzīvi dzimušiem dzimšanas svars nosakāms pirmajā dzīves stundā pirms sācies būtisks postnatāls svara zudums.